Badania ojcostwa i pokrewieństwa

W krajach, w których ustawodawstwo dopuszcza proces sądowy o ustalenie ojcostwa, badania umożliwiające określenie stopnia pokrewieństwa pomiędzy ludźmi nabrały istotnego znaczenia. Ponieważ takie badania można wykonywać również prywatnie, zyskują one ostatnio znacząco na popularności.

Pierwsze badanie genetyczne w sprawach ustalenia spornego ojcostwa wykonano w Polsce już w 1926 roku i opierało się ono o zmienność antygenową krwinek czerwonych. Obecnie badania wykonywane na potrzeby ekspertyz sądowych opierają się o analizę tzw. markerów genetycznych, którymi są charakterystyczne i indywidualne dla każdej osoby sekwencje mikrosatelitarne DNA. Na podstawie markerów ustalany jest profil genetyczny każdej badanej osoby, a następnie profile np. domniemanego ojca i dziecka są ze sobą porównywane. Takie porównanie, wraz z analizą statystyczną, pozwala ostatecznie ustalić – potwierdzić lub wykluczyć – czy badany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka. Najbardziej obszerna analiza badań na ojcostwo obejmuje aż 24 markery genetyczne, a jej wynik umożliwia ze 100% prawdopodobieństwem wykluczenie ojcostwa lub jego potwierdzenie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, tj. powyżej 99,9999%.

Analizując cechy zapisane po przodkach w chromosomach płci X i Y, można ustalić genetyczne pokrewieństwo pomiędzy członkami rodzin, zarówno w linii żeńskiej (np. pomiędzy siostrami), jak również w linii męskiej (pomiędzy np. dziadkiem od strony ojca a wnukiem). Takie badania często wykorzystywane są do celów spadkowych lub identyfikacyjnych. Możliwość identyfikacji odziedziczonych cech w chromosomach płci lub DNA mitochondrialnym, wykorzystywana jest również w dostępnych komercyjnie na rynku testach genealogicznych. Badania na podstawie haplotypu chromosomu Y, w przypadku testu dla mężczyzn, pozwalają na zaszeregowanie pochodzenia badanego do określonej populacji mężczyzn zlokalizowanych na całej mapie świata.

Ekspertyza genetyczna jest jednym z podstawowych dowodów w procesie ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, natomiast możliwości identyfikacji genetycznej ze szczątkowej ilości zachowanego DNA pozwalają na wykorzystanie porównywania profili genetycznych w kryminalistyce z tzw. mikrośladów , którymi mogą być np. szczoteczka do zębów, guma do żucia, używana chusteczka higieniczna, lizak, niedopałek papierosa, ogryzek jabłka, a nawet bielizna osobista.

Sieć laboratoriów DIAGNOSTYKA, bazując na wieloletnim doświadczeniu diagnostów laboratoryjnych oraz współpracy z ekspertami wpisanymi na listę biegłych z zakresu genetyki sądowej, oferuje jeden z najszerszych obecnie zakresów badań DNA na ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa zlecanych zarówno w celach prywatnych, jak i sądowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a w przypadku jakichkolwiek pytań – do kontaktu z naszymi specjalistami.

Badanie można zakupić on-line na www.zdrowegeny.pl lub zlecić w Punktach Pobrań sieci DIAGNOSTYKA na terenie całego kraju.