Jesienna DROGA DO ZDROWIA – II etap kampanii profilaktycznej 2019

Choroby cywilizacyjne są główną przyczyną obniżenia komfortu życia i śmierci zarówno w Polsce, jak i na świecie, a jednak wielu osobom trudno zmobilizować się do podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych.

Motywacji nie zwiększa na pewno fakt, że choroby cywilizacyjne rozwijają się stopniowo, a ich postępowi – przynajmniej na początkowych etapach – nie towarzyszy ani nagłe obniżenie komfortu życia, ani ból, ani swoiste objawy. Warto zdać sobie jednak sprawę, że niezatrzymane w porę patologiczne procesy nieuchronnie narastają, by w końcu stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Podwyższony poziom glukozy we krwi, nawet poniżej progu pozwalającego stwierdzić cukrzycę, skutkuje tzw. glikacją białek, prowadzącą do powikłań mikroangiopatycznych. Co to oznacza? Zaburzenia neurologiczne, dysfunkcję nerek, problemy ze wzrokiem. W przebiegu cukrzycy dochodzi ponadto do rozwoju makroangiopatii, czyli uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych i związanych z tym chorób sercowo-naczyniowych. Nieprawidłowy profil lipidów we krwi, szczególnie w połączeniu z nadciśnieniem, na które cierpi ponad 30% Polaków, to natomiast prosta droga do zawału serca czy udaru mózgu. Hiperglikemia i dyslipidemia często ze sobą współistnieją, potęgując wzajemnie swój negatywny wpływ na zdrowie, przez co dochodzi do rozwoju tzw. zespołu metabolicznego.

Na choroby cywilizacyjne nie ma cudownego lekarstwa. Nie istnieje jeden lek czy suplement, który, raz zastosowany, pozwoli nam o nich zapomnieć na zawsze. Z drugiej strony, zarówno na wczesnym etapie, jeszcze przed koniecznością wdrożenia jakiejkolwiek farmakoterapii, jak i w już zaawansowanym stadium, u pacjentów leczonych kombinacją wielu leków ogromne znaczenie ma styl życia. Aktywność fizyczna, zbilansowana, zdrowa dieta – proste i dostępne dla wszystkich rozwiązania, okazują się jednak najtrudniejsze do zastosowania. Kampania profilaktyczna „Droga do zdrowia” miała dostarczać motywacji do ich wprowadzenia. Zachęcaliśmy, by spojrzeć na wyniki badań, jak na obiektywne odzwierciedlenie stanu zdrowia, wdrożyć odpowiednie zmiany stylu życia, a następnie obserwować ich efekty w poprawie parametrów laboratoryjnych. Do pakietu badań dołączona została konsultacja ich wyników.
Wśród parametrów, których wartości sygnalizować mogą problemy z metabolizmem węglowodanów, znalazły się hemoglobina glikowana oraz glukoza i insulina na czczo. Na podstawie oznaczenia dwóch ostatnich parametrów wyliczyć można ponadto współczynnik HOMA-IR, określający stopień insulinooporności, która jest zjawiskiem leżącym u podstaw rozwoju cukrzycy 2 typu. Ocenie zaburzeń lipidowych – podwyższonego poziomu cholesterolu całkowitego, cholesterolu „złego”, czyli LDL, cholesterolu nie-HDL i trójglicerydów, obniżonego natomiast stężenia cholesterolu „dobrego” – HDL, służyło oznaczenie lipidogramu. Zaburzenia metabolizmu cukrów i tłuszczów wpływają na dobrostan wątroby, który ocenialiśmy w tzw. próbach wątrobowych.

W jesiennej odsłonie kampanii profilaktycznej zachęcamy więc do ponownego oznaczenia tych samych parametrów biochemicznych. Sprawdźmy, czy podjęte wysiłki były efektywne. Jeśli tak – gratulujemy, tak trzy­mać! Jeśli nie, być może jest to ważne ostrzeżenie, że należy udać się do lekarza, który będzie mógł ocenić przyczyny niepowodzenia. Jego tłem może być zwykły brak wytrwałości i błędy dietetyczne, ale także znaczne nasilenie procesów patologicznych, wymagające wdrożenia farmakoterapii, lub choroby współistniejące, takie jak zaburzenia endokrynologiczne (m.in. zespół policystycznych jajników czy niedoczynność tarczycy).

Do pakietów badań w jesiennej kampanii dołączamy dwa parametry: TSH i witaminę D metabolit 25(OH).
Oznaczenie TSH jest wstępnym testem, pozwalającym określić, czy tarczyca funkcjonuje prawidłowo. Hormony wydzielane przez ten narząd są jednym z głównych motorów metabolizmu, a jednocześnie zaburzenia pracy tego gruczołu są dość często spotykane.
Poziom witaminy D3 jest istotny nie tylko dla mocnych kości. Istnieje szereg doniesień dokumentujących związek między niedoborem tej witaminy-hormonu a schorzeniami o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym (cukrzyca typu 1, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, choroby zapalne jelit, astma) czy nawet nowotworami. Wykazano również korelacje między obniżonym stężeniem witaminy D a nadciśnieniem, otyłością i insulinoopornością, cukrzycą typu 2, miażdżycą czy zespołem metabolicznym. Czy można więc uznać witaminę D za panaceum na choroby cywilizacyjne? Niestety nie. Wyniki badań dotyczących wpływu suplementacji tej witaminy na poprawę parametrów biochemicznych krwi i idącą za tym możliwością prewencji chorób nie są na razie jednoznaczne i wystarczające. Mimo to wskazuje się na niewystarczający poziom witaminy D jako na niezależny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, co jest wskazaniem do większej dbałości o zdrowie.
Jesienna „Droga do zdrowia” jest otwarta również dla tych z Państwa, którzy nie uczestniczyli w edycji wiosennej. Nigdy nie jest za późno na troskę o własne zdrowie!


PAKIETY BADAŃ

W ramach jesiennej akcji edukacyjno-profilaktycznej „Droga do zdrowia” oferujemy pakiety 17 badań przesiewowych, które pomogą zorientować się, w jakiej kondycji jest nasz organizm, jakie ewentualne zagrożenia mogą nam grozić oraz jak im zapobiegać lub hamować ich rozwój. W pakiecie znalazły się następujące badania: morfologia krwi, lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), hemoglobina glikowana, wskaźnik insulinooporności (glukoza, insulina, HOMA-IR), próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP), TSH oraz witamina D metabolit 25(OH).
​Pakiety można kupić w dwóch wariantach: z automatycznym raportem lub z konsultacją medyczną wyników u specjalisty.
Wartości cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL (dobrego), LDL (złego), cholesterolu nie-HDL i trójglicerydów odzwierciedlają stan gospodarki lipidowej organizmu. Stężenia cholesterolu całkowitego, jak i LDL oraz nie-HDL, są bezpośrednio powiązane z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.
Warto wiedzieć, że zmiany stłuszczeniowe w naczyniach krwionośnych można stwierdzić już u dwulatków, a z wiekiem odkładanie złogów cholesterolowych nasila się. Hemoglobina glikowana to parametr oceniający gospodarkę węglowodanową na przestrzeni trzech miesięcy poprzedzających badanie. Polskie rekomendacje zalecają to badanie do oceny skuteczności leczenia cukrzycy (kontrolowania cukrzycy). Dodatkowo, najnowsze doniesienia medyczne wskazują ten parametr jako wskaźnik zaburzeń metabolizmu węglowodanów zanim jeszcze rozwinie się cukrzyca, ma on więc też bardzo ważne znaczenie prognostyczne.
Na zagrożenie rozwojem cukrzycy wskazuje także insulinooporność, którą zdiagnozować można m.in. z użyciem wskaźnika HOMA-IR, wyliczanego na podstawie stężeń glukozy i insuliny na czczo.

W ramach dostępnych w kampanii pakietów badań można wybrać wariant z automatycznym raportem lub z konsultacją medyczną wyników badań.
Każdy, kto wykupi zestaw 17 badań w wariancie z konsultacją medyczną w cenie 149 zł, będzie mógł skonsultować je on-line u specjalisty poprzez platformę uPacjenta.pl.
Można też wybrać tańszy wariant pakietu bez konsultacji medycznej w cenie 119 zł, zawierający ogólny automatyczny raport dołączony do wyników badań.
​Wyniki badań z obu pakietów będą dostępne w serwisie www.wyniki.diag.pl lub możliwe do odbioru w Punkcie Pobrań.

Więcej informacji na: www.drogadozdrowia.diag.pl