Koronawirus – zapobieganie. Najważniejsze zasady

W związku z tym, że wirus SARS-CoV-2 posiada zdolność transmisji, czyli przenoszenia się od chorego na kolejne, podatne na zakażenie osoby, strategia zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 polega na równoległym ograniczaniu możliwości przekazywania wirusa przez zakażonych i zapewnianiu ochrony przed wirusem osobom zdrowym.
Taktyka taka jest bardzo stara i bardzo dobrze się sprawdza pod warunkiem, że działania są prowadzone konsekwentnie i obejmują odpowiednio duży procent społeczeństwa, idealnie dochodzący do 100%!

Jak dochodzi do zakażenia koronawirusem?

Do zakażenia dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową, zwłaszcza w ciasnych pomieszczeniach, stanowiących skupiska większej liczby osób. Uwalniany do otoczenia podczas kichania, kaszlu, głośnego mówienia, śpiewu itd. wirus przedostaje się do dróg oddechowych kolejnych osób. Epidemia rozszerza się tak długo, jak tzw. bazowy współczynnik reprodukcji zakażenia będzie większy niż 1 (obecnie znacznie przekracza 2). Trzeba więc zrobić wszystko, by osoby chore miały możliwie najmniej sposobności przekazania wirusa, a osoby zdrowe były jak najlepiej przed wirusem zabezpieczone.

Zapobieganie zakażeniu

W przypadku służb medycznych podejmowane profesjonalnie działania opierają się na stworzeniu oddzielnego pionu dedykowanego wyłącznie zapobieganiu i walce z COVID-19. Prowadzona jest dokładna rejestracja przypadków, kwarantanna ich kontaktów, izolacja chorych w wydzielonych jednostkach przystosowanych do ich leczenia. W pozostałych placówkach służby zdrowia przestrzegane są specjalne zasady kwalifikacji chorych i postępowania diagnostycznego, z naciskiem na rygorystyczne zasady higieny w oddziałach medycyny ratunkowej. Personel medyczny mający kontakt z chorymi na COVID-19 stosuje środki ochronne, łącznie z tymi, które znamy z katastroficznych filmów poświęconych epidemiom
(np. specjalne kombinezony ochronne).

Zasady dotyczące postępowania poszczególnych osób są szczegółowo regulowane przez krajowe organy sanitarne i epidemiologiczne, ogólnie spełniając postulaty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i amerykańskiej CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention). Tak wygląda profesjonalne spełnienie wymogów izolacji chorych i zabezpieczenia zdrowych.

Jakich zasad muszą przestrzegać tzw. zwykli obywatele, aby zapobiec zakażeniu się koronawirusem? Zasady są identyczne, różna jest tylko skala i forma działania.