Laboratoria DIAGNOSTYKA W WALCE Z PANDEMIĄ COVID-19

DIAGNOSTYKA, świadoma wzrostu zachorowań, podjęła trud wdrożenia efektywnych rozwiązań, które MAJĄ pomóc pacjentom przejść przez trudny
dla nas wszystkich czas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Jako lider wśród laboratoriów medycznych w Polsce, dbając o najwyższą jakość badań i będąc odpowiedzialnym za ich wyniki, DIAGNOSTYKA przyjęła w tym okresie za priorytet bezpieczeństwo świadczenia swoich usług. Na drodze walki z koronawirusem DIAGNOSTYCE przyświecały dwie ważne zasady: zminimalizowanie ryzyka zakażenia wśród pacjentów i pracowników oraz szybkie reagowanie w przypadku podejrzenia choroby u pacjenta.

Równolegle DIAGNOSTYKA usprawniała proces zlecania badań i odbioru wyników on-line. Spółka podjęła ścisłą współpracę z partnerem oferującym pobrania domowe i telekonsultacje, podejmując każde nowe i dostępne rozwiązanie, dzięki któremu mogła zapewnić dotychczasową jakość usług także w trudnych tygodniach epidemii. Już w połowie maja 2020 r. należący do Grupy DIAGNOSTYKA start-up upacjenta.pl, jako pierwszy podmiot medyczny w Polsce, podjął się specjalistycznego pobierania materiału na obecność wirusa SARS-CoV-2 w zakładach pracy oraz domach klientów.

Pierwsze kroki na drodze do zdrowia

Już na początku kwietnia pierwsze laboratoria sieci DIAGNOSTYKA zostały wpisane na listę placówek wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania badań wykrywających obecność wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z dróg oddechowych. Jako pierwsza firma w Polsce, równolegle w czterech specjalnie do tego celu wyznaczonych laboratoriach na terenie kraju, DIAGNOSTYKA rozpoczęła wykonywanie badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z dróg oddechowych. Ze względów epidemiologicznych DIAGNOSTYKA nie pobierała wymazów na obecność SARS-CoV-2 w punktach pobrań, informując pacjentów z podejrzeniami zakażenia o obowiązującej procedurze postępowania. Badania te były pierwotnie wykonywane dla kilkudziesięciu szpitali i placówek medycznych, na mocy podpisanych umów, a później badania były wykonywane także dla klientów indywidualnych.

Zestaw pobraniowy DIAGpack z probówkami DIAGprobe

DIAGNOSTYKA zaoferowała wówczas klientom własny zestaw pobraniowy DIAGpack do pobrań wymazów z dróg oddechowych. Zestaw zawierał probówki DIAGprobe z podłożem inaktywującym wirusa i stabilizującym materiał do badania, dzięki czemu pobrana próbka była bezpieczna (niezakaźna) i stabilna (do 72 godzin od pobrania). Probówki DIAGprobe ze środkiem inaktywującym wirusa SARS-CoV-2 otrzymały atest Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jeszcze w marcu 2020 r. Laboratoria sieci DIAGNOSTYKA wykonywały wówczas badania pobrane wyłącznie za pomocą zestawów DIAGpack. Do końca czerwca wyprodukowano ponad 100 tysięcy zestawów. Dla zabezpieczenia jakości badanego materiału sieć kurierska DIAGNOSTYKI zapewniła odbiór i transport pobranych próbek do laboratoriów, z zachowaniem wszelkich środków i procedur bezpieczeństwa.
W kolejnych krokach DIAGNOSTYKA rozpoczęła badania przeciwciał, które powstają po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Badanie to nie potwierdzało obecności wirusa i zakaźności pacjenta, ale dodatni wynik świadczył o przebyciu zakażenia w przeszłości. Był to kolejny krok na drodze do bezpiecznego powrotu do pracy…

Bezpieczny powrót do pracy

Laboratoria DIAGNOSTYKA, jako jeden z pierwszych podmiotów medycznych w kraju, zadeklarowała współpracę z firmami, które postanowiły zadbać o swoich pracowników i pomóc wrócić zespołom do pracy w biurach czy zakładach produkcyjnych. Nasza firma zaoferowała pomoc w wypracowaniu optymalnego rozwiązania organizacyjno-logistycznego, mającego na celu przygotowanie pracowników do wykonania badań.
Pierwszą grupą zawodową, do której DIAGNOSTYKA skierowała siły w walce z COVID-19, byli pracownicy służby zdrowia. 6 kwietnia ruszył ogólnopolski program „Badamy-Wspieramy” Medyków. Program realizowany przez Grupę i Partnerów Medyków został uruchomiony jako odpowiedź na wysoki odsetek zakażeń COVID-19 wśród personelu medycznego. W przyjętej formule akcja bezpłatnych testów na koronawirusa przeznaczona była dla: lekarzy, stomatologów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych niezatrudnionych w szpitalach. Koszt wykonywanych badań ponosiła DIAGNOSTYKA oraz Partnerzy Medyków. Akcja objęła zasięgiem 15 lokalizacji. Mobilne punkty pobrań „Drive&Go-Thru” powstawały stopniowo, począwszy od Łodzi, poprzez Warszawę (dwie lokalizacje), a następnie: Poznań, Kraków, Bydgoszcz, Gdynię, Kielce, Bielsko-Białą, Katowice, Lublin, Toruń, Wrocław, Szczecin i Wałbrzych. Badania wykonywane były sprawdzoną metodą Real Time RT-PCR, przy użyciu testów CE-IVD, zgodnych z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia.
Od połowy kwietnia do końca czerwca Grupa DIAGNOSTYKA przebadała bezpłatnie prawie 6,5 tysiąca osób, wykonujących wybrane zawody medyczne.
Ta grupa zawodowa stanowiła wówczas aż 2% wszystkich zatrudnionych  w kraju pracowników służby zdrowia.
Bezpieczny powrót do pracy objął także inne środowiska zawodowe. Powstałe w maju 2020 r. duże ognisko koronawirusa na Śląsku uruchomiło proces badania ponad 20 tysięcy pracowników kopalń i spółek skarbu państwa.

Program „DIAGnozujemy-DBAMY”

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na badania kolejnych grup zawodowych, DIAGNOSTYKA uruchomiła z początkiem czerwca 2020 program „DIAGnozujemy-DBAMY”. Była to propozycja systematycznych badań na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dla pracowników, również tych powracających do biur czy zakładów pracy. Program składał się z pakietu badań serologicznych, identyfikujących przeciwciała anty-SARS-CoV-2 według autorskiego algorytmu opracowanego przez specjalistów DIAGNOSTYKI.
Atutem wypracowanego modelu była zasada: jedno pobranie krwi, dwa kroki diagnozy. Pobranie można było przeprowadzić w jednym z kilkuset punktów pobrań sieci DIAGNOSTYKA lub, w przypadku dużych firm, w ich siedzibach – tak, aby po trwającej kilka minut procedurze próbka krwi pracownika trafiła w ręce doświadczonych diagnostów laboratoryjnych.
Bezpieczny powrót do pracy objął także pracowników DIAGNOSTYKI. Zarząd DIAGNOSTYKI, jako świadomy pracodawca, podjął decyzję o wykonaniu bezpłatnych badań przeciwciał dla swoich pracowników. Pierwszą grupą przebadanych osób zatrudnionych w spółce byli #diagheros, czyli zespół frontowych pracowników DIAGNOSTYKI, którzy podjęli się wykonywania wymazów od pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem w mobilnych punktach pobrań lub mieli bezpośredni kontakt z badanym materiałem. Akcja badań profilaktycznych wszystkich pracowników DIAGNOSTYKI, bez względu na formę zatrudnienia czy zajmowane stanowisko, objęła prawie 4 tysiące osób (do 30.06.2020).

 

To nie koniec walki z wirusem

Uruchomienie specjalnych mobilnych punktów pobrań i produkcja zestawów pobraniowych DIAGpack (z probówkami DIAGprobe) były kluczowymi decyzjami zarządu DIAGNOSTYKI w okresie pandemii w kraju. Dostępność badań, bezpieczna i sprawdzona oferta DIAGNOSTYKI i procedura pobraniowa stosowana w namiotach „Drive&Go-Thru” pozwoliły przekonać do profilaktyki wiele osób, także zainteresowanych badaniami komercyjnymi, a jednocześnie świadomych wykonania takiego badania w warunkach w pełni bezpiecznych. W kolejnych miesiącach, od kwietnia do końca czerwca, liczba osób (z pracownikami służby zdrowia włącznie), które przyjechały do mobilnych punktów pobrań, sięgnęła 24,5 tysiąca (dane na 30.06.2020). W sumie od marca do czerwca 2020 roku DIAGNOSTYKA wykonała w swoich laboratoriach prawie 130 tysięcy testów w kierunku SARS-CoV-2 (dane na 30.06.2020), co stanowi prawie 10% wszystkich badań wykonanych w kraju. Nie obyło się bez stwierdzenia dodatnich przypadków zakażenia wirusem. Odsetek tej grupy był jednak niewielki w stosunku do przebadanych i nadal dynamicznie się zmienia (patrz: tabela).

Dodatkowo oferuje usługę tłumaczenia wyniku badań oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w językach: angielskim, niemieckim, czeskim i wielu innych. W trosce o wysoką jakość i wiarygodność wydawanych wyników laboratoria medyczne DIAGNOSTYKA przeprowadzają bieżącą weryfikację dostępnych metod i technologii oraz porównują wyniki uzyskane przy zastosowaniu różnych metod badawczych. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współpracy z laboratoriami DIAGNOSTYKA, przeprowadzili w Krakowie badania populacyjne grupy osób bez objawów zakażenia pod kątem obecności we krwi przeciwciał IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2. Badania pilotażowe pod kierownictwem: prof. Krzysztofa Pyrcia (Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ), prof. Marka Sanaka (UJ CM) oraz prof. Jakuba Swadźby (DIAGNOSTYKA) zostały przeprowadzone na próbie 1000 osób. Wykazano, że 2% respondentów przeszło infekcję koronawirusem, nawet o tym nie wiedząc. Oznaczałoby to, że szacowany odsetek chorujących bezobjawowo może być większy, niż dotychczas sądzono (Collegium Medicum UJ w Krakowie, 07.05.2020). Infekcja COVID-19 w około połowie przypadków przebiega praktycznie bezobjawowo. Dlatego tak istotna jest świadomość pacjentów o zagrożeniu, stały monitoring ognisk zakażeń, jak i szeroki dostęp do testów diagnostycznych w kierunku infekcji COVID-19.

Więcej informacji o koronawirusie można znaleźć na stronie:
www.diag.pl/pacjent/koronawirus/