Rodzaje testów w kierunku COVID-19

Pandemia COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, zaskoczyła nas wszystkich i objęła swoim zasięgiem cały świat. Dostępne są badania w kierunku zakażenia koronawirusem i znajdują się one także w ofercie sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA. Jakie są rodzaje badań na obecność koronawirusa oraz jakie są różnice pomiędzy nimi?

Pacjenci DIAGNOSTYKI mogą wykonać 2 rodzaje badań w kierunku COVID-19:
• badania wykrywające obecność wirusa w wymazie z dróg oddechowych metodą Real Time RT-PCR (badania molekularne, popularnie zwane też testami
genetycznymi);
• badania wykrywające obecność przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 we krwi (badania serologiczne), wśród których wyróżniamy testy immunochromatograficzne (zwane inaczej kasetkowymi) oraz badania wykonywane na analizatorach immunochemicznych.

Badania molekularne

Należy podkreślić, że badaniem służącym do potwierdzenia infekcji SARS-CoV-2 jest wykrycie materiału genetycznego wirusa w wymazie z dróg oddechowych za pomocą metody Real Time RT-PCR. Pobranie wymazu wykonywane jest w bezpiecznych, mobilnych punktach pobrań Drive&Go-Thru lub dedykowanych do tego celu wymazowych Punktach Pobrań. Badanie to powinno być wykonane u jak największej liczby pacjentów, a w szczególności u osób z objawami sugerującymi infekcję SARS-CoV-2 oraz u osób, które miały kontakt z osobami, u których potwierdzono  COVID-19. Badania z wymazu metodą PCR wykonuje się również u osób przebywających na kwarantannie. W teorii każdy pacjent, u którego podejrzewa się infekcję SARS-CoV-2, powinien zostać przebadany metodą Real Time RT-PCR, aby zakwalifikować go do grupy pacjentów zdrowych lub chorych.

 


Rodzaje testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2*


Badania serologiczne

Celem badań serologicznych jest natomiast wykrycie w surowicy krwi obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2, które powstały po kontakcie z wirusem. Badania te powinny być wykonywane po co najmniej 14 dniach od potencjalnej ekspozycji. Badania te nie potwierdzają ani nie wykluczają trwającego zakażenia koronawirusem. Dodatni wynik badań serologicznych może świadczyć o przebyciu zakażenia w przeszłości lub o toczącej się aktualnie infekcji, a wynik ujemny nie wyklucza świeżego zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Trzeba podkreślić, że u każdego pacjenta z dodatnim wynikiem badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2, w celu wykluczenia aktywnej infekcji, powinno zostać wykonane badanie wymazu z dróg oddechowych w kierunku obecności materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 metodą Real Time RT-PCR.

Kiedy wykonać badanie?

Planując wykonanie badań w kierunku COVID-19, należy wziąć pod uwagę czas wykonania testu w odniesieniu do momentu ewentualnego kontaktu z wirusem. Wykonanie badania zbyt wcześnie może spowodować uzyskanie fałszywie ujemnego wyniku. Dla badań molekularnych najlepszy okres na wykonanie badania to około siedmiu dni od potencjalnego kontaktu. W przypadku badań serologicznych przeciwciała pojawiają się po około siedmiu dniach od zainfekowania, a ich ilość rośnie z każdym dniem infekcji. Optymalny czas na wykonanie oznaczenia poziomu przeciwciał to około czternastu dni po domniemanym kontakcie z wirusem.

Z jakiego materiału wykonuje się badanie?

Badania różnią się również materiałem, z którego wykonywane jest oznaczenie. W przypadku badania molekularnego metodą Real Time RT-PCR pobiera się wymaz z gardła lub nosogardzieli. Do testu kasetkowego pobiera się próbkę krwi włośniczkowej z palca lub próbkę krwi żylnej, natomiast do badania serologicznego – próbkę krwi żylnej.

 


Możliwa interpretacja wyników testów dostępnych w ofercie Diagnostyki