Ryzyko zakażenia koronawirusem

W czasie pandemii życie zmienia się diametralnie. Na każdym kroku należy zachowywać wyjątkowe środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zarażenia i dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Ryzyko to zależy od wielu czynników i okoliczności i w jednych sytuacjach może być ono bardzo niskie, a w innych bardzo wysokie.

Nakładające się czynniki determinujące zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Indeks ryzyka COVID-19 opracowany przez Ezekiela J. Emanuela, Saskię Popescu i J. P. Phillipsa:
http://www.ezekielemanuel.com/writing/all-articles/2020/06/30/covid-19-activity-risk-levels

1) Zamknięta przestrzeń.
2) Czas trwania interakcji.
3) Tłok (zagęszczenie + zagrożenie dystansu społecznego).
4) Nasilone wydychanie.