Wychodzimy naprzeciw potrzebom pacjentów. Więcej niż wynik

Medycyna, wykorzystując najnowocześniejsze osiągnięcia współczesnych technologii informatycznych, wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów i kreuje nowe możliwości. DIAGNOSTYKA, zgodnie ze swoim przekazem „…więcej niż wynik”, proponuje coraz to nowsze usługi i rozwiązania, mające za zadanie ułatwić profilaktykę oraz usprawnić i przyspieszyć proces leczenia.

Składa się na to wiele rozwiązań, nad którymi Grupa DIAGNOSTYKA pracuje wspólnie ze swoimi sprawdzonymi partnerami. Misją DIAGNOSTYKI jest nieustanny rozwój, dążenie do posiadania najwyższej jakości kompleksowych usług laboratoryjnych, mających służyć do szybkiej diagnozy, optymalnego leczenia i optymalnej profilaktyki.

wyzwaniach dla projektantów, kierunkach rozwoju, wdrażanych rozwiązaniach, aby DIAGNOSTYKA jak najlepiej realizowała swoją misję dla pacjenta, mówią szefowie działów i firm współpracujących z Grupą DIAGNOSTYKA w optymalizacji procesów laboratoryjnych i postlaboratoryjnych oraz przybliżaniu diagnostów do pacjentów.

BARTEK PAPIEŻ – Design & business development partner @ RIOT digital product agency

Primum non nocere?
Primum mobile!

Medycyna ze swej natury powinna być racjonalnie konserwatywna – w końcu naczelną zasadą obowiązującą w tej dziedzinie jest Hipokratejskie primum non noncere. Z jednej strony to właściwe podejście, chroni bowiem pacjentów przed nieuzasadnionym podjęciem terapii, która nie została w pełni przebadana. Z drugiej strony – może hamować adaptację najnowszych zdobyczy technologicznych, w tym technologii ICT. Na szczęście od kilku lat daje się zauważyć bardzo pozytywny trend, dzięki któremu medycyna i IT zbliżają się do siebie. Na rynku pojawiają się inteligentne przedmioty umożliwiające zdalne pomiary parametrów życiowych (zegarki, pulsometry, spirometry), sztuczna inteligencja analizuje coraz większe ilości danych, a niemal każdy smartfon jest wyposażony w preinstalowane aplikacje typu health i fitness. Ba! Jak grzyby po deszczu powstają firmy, które specjalizują się w innowacjach wyłącznie w obszarze medycyny, tzw. health techy. Wiatr zmian wieje z pełną mocą! Wiele z tych zmian nie byłoby możliwych, gdyby nie user experience (UX), czyli relatywnie nowa dziedzina wiedzy z pogranicza psychologii, socjologii oraz informatyki, która – podobnie jak medycyna – w centrum swojego zainteresowania postawiła użytkownika/pacjenta i jego potrzeby. Jeszcze do niedawna przykrym standardem było to, że to zespół programistów, a więc ludzi skupionych na technologii decydował o tym, jakie funkcje będzie posiadała dana aplikacja czy platforma, często zapominając przy tym o realnych potrzebach użytkownika.

Zadaniem projektantów user experience jest dogłębne zrozumienie potrzeb pacjentów, a dopiero później takie zaplanowanie interfejsu np. aplikacji czy platformy, aby była ona możliwie najprostsza w obsłudze, oferując przy tym maksimum korzyści użytkownikowi końcowemu. Medycyna, dzięki zwiększającej się otwartości na nowe technologie, staje się obecnie obszarem fascynujących możliwości dla projektantów UX. Świetnym przykładem projektu zrealizowanego przez RIOT i prowadzonego w zgodnie z wytycznymi user experience była przebudowa aplikacji mobilnej Diag+, ktora umożliwia klientom firmy DIAGNOSTYKA wygodny odbiór wyników badań o dowolnej porze dnia, z dowolnego miejsca na ziemi.

Prace rozpoczął audyt poprzedniej wersji aplikacji. Z uwagi na specyfikę grupy docelowej, założenia projektu graficznego opierały się o dostępność, prostotę i czytelność, aby jak najbardziej ograniczyć poziom wykluczenia cyfrowego. Użyliśmy również skeumorficznych elementów (czyli imitujących przedmioty znane z życia codziennego) takich jak np. karta zlecenia, aby ułatwić zrozumienie działania aplikacji. Trudne do zrozumienia tabele zastąpiliśmy interaktywnymi wykresami, ułatwiającymi odczyt wyników. Wszystkie założenia udało się spełnić, zachowując spójność z identyfikacją i wizerunkiem marki DIAGNOSTYKA. Z biznesowego punktu widzenia udało nam się stworzyć inteligentne i efektywne kosztowo cyfrowe rozwiązanie, które podniosło generalny poziom satysfakcji pacjentów. A to jeszcze nie koniec – dzięki odpowiednio przemyślanej architekturze w przyszłości aplikacja umożliwi implementację wielu przydatnych funkcji. Mimo iż firma RIOT działa w segmencie I(C)T, na pierwszym miejscu stawiamy nie technologię, lecz potrzeby użytkowników, w tym przypadku – pacjentów. Dlatego też bardziej niż wyróżnienie w konkursie na najlepszą aplikację mobilną roku 2018 przyznaną przez Mobile Trends Awards cieszy nas zadowolenie pacjentów, którym nasza aplikacja pomaga z codziennym dbaniu o to, co najcenniejsze – zdrowie.

 DOMINIK SWADŹBA Founder & CEO & uPacjenta.pl

 Telemedycyna – by być bliżej pacjenta

Wraz z postępem nauki świat medycyny staje się coraz bardziej rozległy i złożony. Stopniowo narasta problem braku równowagi między rosnącym popytem a możliwą podażą usług medycznych i stale rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest informatyzacja służby zdrowia oraz telemedycyna, której rozwój możemy obserwować nie tylko w krajach Europy Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce. Rolą telemedycyny nie jest pełne wyparcie czy zastąpienie wizyt gabinetowych, lecz umożliwienie udzielenia szybkiej i rzetelnej porady w przypadku, gdy badanie fizykalne nie jest potrzebne lub konsultacja konkretnego przypadku za pośrednictwem Internetu jest szybsza i pozwala zaoszczędzić cenny czas lekarza. Dotyczy to w szczególności interpretacji badań przesiewowych i profilaktycznych, w tym badań genetycznych, które stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Telemedycyna to również rozwiązanie dla pacjentów w podeszłym wieku czy obłożnie chorych, którzy powinni pozostać pod stałą opieką lekarza. Możliwość kontaktu online jest w ich przypadku wygodną alternatywą, dzięki której nie muszą udawać się do gabinetu celem analizy okresowych wyników badań, konsultacji niepokojących dolegliwości czy przepisania leków. Wydaje się, że przełomowy moment w rozwoju telemedycyny stanowić będzie wdrożenie programu rządowego P1, a co za tym idzie umożliwienie wystawiania e-recept, e-skierowań czy e-konsultacji. Pytanie brzmi, czy rozwój telemedycyny będzie postępował harmonijnie z dotychczasowymi wymogami opieki medycznej, gdyż nieprzestrzeganie wysokich standardow, które powinny być utrzymywane w ochronie zdrowia (poufność danych, kwalifikacje personelu, skoordynowane działania), może doprowadzić do paraliżu całego systemu. Niemniej jednak, informatyzacja oraz powstanie profesjonalnych platform, jak Gabineo (platforma telemedyczna dla lekarzy), która została stworzona przez krakowski start-up HouseMed, daje nadzieję, że te standardy zostaną zachowane. Działania firmy HouseMed, mające na celu zwiększenie dostępności służby zdrowia w Polsce, nie ograniczają się jedynie do platformy telemedycznej Gabineo. Od ponad półtora roku rozwija ona platformę uPacjenta.pl, dążąc do przeniesienia opieki medycznej do domów pacjentów, co ma stanowić odpowiedź na problem starzejącego się społeczeństwa.

 Konsultacje on-line

 Pierwszą usługą krakowskiego start-upu stworzoną przy współpracy z Grupą DIAGNOSTYKA były konsultacje badań laboratoryjnych. Zaobserwowaliśmy, że pacjenci niejednokrotnie mają problem z poprawną interpretacją wyniku, a nie mogą w krótkim czasie skontaktować się ze swoim lekarzem. Stąd powstał pomysł, aby stworzyć platformę, na której mogliby szybko i sprawnie skonsultować swoje wyniki z konsylium lekarsko-diagnostycznym.

Obecnie na platformie konsultuje się kilkudziesięciu pacjentów dziennie, którzy otrzymują odpowiedź już do czterech godzin po załączeniu swoich wyników. Podczas konsultacji specjalista wyjaśnia wątpliwości dotyczące wyników badań laboratoryjnych, a także, przeprowadza wywiad, który umożliwia ocenę stanu zdrowia pacjenta. Dodatkowo może zaproponować wykonanie dodatkowych badań, ktore pacjent może wykupić online w trzech prostych krokach.

Najnowszą usługą start-upu jest możliwość zamówienia domowego pobrania krwi za pomocą intuicyjnej aplikacji. Od kwietnia taką możliwość otrzymali pacjenci z Krakowa oraz Warszawy, a już wkrótce usługa ta będzie dostępna także

dla mieszkańców wszystkich większych miast w Polsce (Wrocławia, Poznania, Trójmiasta, Katowic, Łodzi, Lublina oraz Rzeszowa). Również na tym polu firma HouseMed współpracuje z Grupą DIAGNOSTYKA, ktora wykonuje wszystkie badania oraz deleguje do pracy na platformie także swoich specjalistow.

 uPacjenta.pl

 Usługa domowego pobrania krwi to oferta skierowana przede wszystkim do osób starszych, kobiet w ciąży, dzieci oraz osób aktywnych zawodowo, które nie mają czasu wybrać się do punktu pobrań, a chcą mieć pełną kontrolę nad swoim zdrowiem. Aby zamówić domowe pobranie krwi, wystarczy wejść na stronę upacjenta.pl lub zadzwonić pod numer 22 120 18 80. Podczas zamówienia należy podać adres, wybrać spośród kilkuset badań dostępnych na platformie, wskazać dogodny termin realizacji usługi oraz opłacić usługę online i czekać na wizytę specjalisty.

 PIOTR SITKOWSKI – Dyrektor Pionu IT Grupa DIAGNOSTYKA

Bezpieczeństwo i sprawna obsługa

Grupa DIAGNOSTYKA powstała z myślą o pacjentach i ich potrzebach w zakresie wykonania badań laboratoryjnych, a także w celu zapewnienia bezpiecznego i szybkiego dostępu do ich wyników. Na tle innych laboratoriów wyróżnia nas ogólnopolski dostęp do dużej liczby placówek i dynamiczny ich rozwój (w 2013 roku – 112 laboratoriów i ponad 500 punktów pobrań (14 mln obsłużonych pacjentów), w 2018 – 173 laboratoria i prawie 1000 punktów pobrań (20 mln pacjentów). Grupa DIAGNOSTYKA jest zarządzana centralnie, a poszczególne regiony są ze sobą w pełni zintegrowane w zakresie wzajemnej wymiany danych. Coraz sprawniejszy proces obsługi pacjenta nie może obyć się bez zastosowania nowych technologii a, w szczególności, systemów IT najnowszej generacji.

Głownym systemem informatycznym w Grupie DIAGNOSTYKA jest e-Lab (system klasy ERP), służący do zarządzania nowoczesnym laboratorium analitycznym. Obsługuje on wszystkie procesy laboratoryjne w badaniach analitycznych, serologicznych, cytologicznych i mikrobiologicznych, począwszy od przyjęcia zlecenia na wykonanie badania, pobrania materiału od pacjenta, aż do wydania wyników badań w tradycyjnej postaci „papierowej” lub w podpisanej wersji elektronicznej. Dla małych laboratoriów analitycznych powstał system Smart, służący do zlecania i odbierania wyników badań, jest to pracujące w chmurze oprogramowanie niewymagające instalacji i wdrożenia. Program zapewnia podstawową obsługę procesu laboratoryjnego wraz z możliwością połączenia z systemem e-Lab.

 Dostęp do wyników: Centralny Serwer Wyników i wynikomaty

 Pacjentom oferujemy również dostęp do Centralnego Serwera Wyników (CSW), systemu grupowania i dostarczania wyników badań dla pacjentów systemu e-Lab (wszystkich wykonanych w placówkach DIAGNOSTYKI, niezależnie od lokalizacji tej placówki). Pozwala on na przeglądanie danych za pomocą usługi dostępnej z Karty Stałego Klienta lub na podstawie danych zlecenia na wykonanie badań laboratoryjnych. W celu zredukowania kolejek w naszych punktach pobrań wprowadziliśmy wynikomaty (aktualnie około 50), urządzenia dzięki ktorym możliwe jest samodzielne wydrukowanie wyników przez pacjentów. Niepodważalną zaletą tego rozwiązania jest także zapewnienie większej dyskrecji i anonimowości podczas odbierania wyników.

 DIAGNOSTYKA mobilnie

 Ostatni rok to wdrożenie nowości: Diag+, aplikacji mobilnej dla pacjentów, dostępnej z systemów IOS i Android, która umożliwia odbieranie wyników badań laboratoryjnych w czasie rzeczywistym oraz ich prezentację w rożnych konfiguracjach (karta zlecenia, badania, historia zleceń) oraz e-Sklepu, platformy sprzedaży pojedynczych badań i pakietów badań. Po wykupieniu badań pacjent może udać się do dowolnego punktu pobrań laboratorium DIAGNOSTYKI w celu pobrania materiału i zrealizowania zakupionego vouchera. Aplikacja Diag+ została w roku 2018 nagrodzona w prestiżowym konkursie Mobile Trends Awards.

Świat medycyny coraz śmielej korzysta z możliwości Internetu. Nasza koncentracja na tym medium także jest wysoka i wzrasta z miesiąca na miesiąc, co pokazują dane związane z dostępem do wyników online: w roku 2013 notowaliśmy średnio 150 000 logowań miesięcznie do lokalnych serwerów, w 2018 było ich już 1 100 000 logowań miesięcznie do CSW.