Wyjeżdżasz za granicę? Wynik testu na SARS-CoV-2 w języku obcym i z zaświadczeniem lekarskim

W związku z trwającą pandemią koronawirusa wiele krajów zdecydowało się na wprowadzenie obostrzeń wobec przyjeżdżających pracowników i turystów. Oprócz okazania negatywnego wyniku badania w kierunku COVID-19 wymagane są też stosowne zaświadczenia wydane przez lekarza, najczęściej w języku angielskim.

Z myślą o osobach wyjeżdżających z Polski DIAGNOSTYKA wprowadziła możliwość wydania takiego zaświadczenia do badania przeprowadzonego metodą Real Time RT-PCR oraz tłumaczenia wyniku na język angielski lub niemiecki. Wraz z wynikiem badania na SARS-CoV-2 metodą Real Time RT-PCR pacjent może otrzymać teraz dodatkowe zaświadczenie, opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym lekarza i facsimilą na wydruku. Takie zaświadczenie, pokazane przy przekraczaniu granicy, w niektórych krajach może pozwolić na uniknięcie kwarantanny. Stosowane formularze zaświadczeń są zgodne z wymaganiami poszczególnych krajów i zawierają, oprócz informacji o wyniku badania, inne niezbędne informacje, jak np. (w zależności od wymogów danego kraju): miejsce i datę urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, datę pobrania materiału i/lub wykonania badania.

Co ważne, wykonanie badania i wydanie zaświadczenia muszą odbyć się nie później niż 3 lub 4 dni przed datą wyjazdu z Polski (zależnie od regulacji w poszczególnych krajach).

Zaświadczenia wydawane są aktualnie w językach: angielskim, niemieckim, czeskim, słowackim, rosyjskim i ukraińskim. Mogą być one wykorzystane przez pracowników przy przekraczaniu granicy lub przedstawiane pracodawcy. Zaświadczenie lekarskie i tłumaczenie są dostępne on-line wraz z wynikiem testu już na następny dzień po pobraniu materiału do badania. Pacjent powinien wydrukować te dokumenty oraz posiadać ich elektroniczną wersję do wglądu.

 

Wybrane (przykładowe) kraje, w których potrzebne jest zaświadczenie*

 

Grecja

Zaświadczenie potrzebne jest w Grecji, ale tylko jeśli podróżujemy do tego kraju drogą lądową. W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażenia COVID-19 wśród osób wjeżdżających do Grecji rząd tego kraju podjął decyzję o wprowadzeniu obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa wykonanego metodą Real Time RT-PCR, czyli poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed wjazdem do Grecji. Do negatywnego wyniku trzeba dołączyć zaświadczenie przygotowane w języku angielskim.

 

Iran

Podróżni udający się do Iranu są zobowiązani do posiadania sporządzonego w języku angielskim zaświadczenia potwierdzającego wykonanie testu genetycznego na obecność COVID-19 nie później niż 96 godzin przed wylotem. W przypadku jego braku nie otrzymuje się zgody na przekroczenie granicy. Ponadto w Iranie każdy pasażer przybywający z zagranicy podlega ogólnej kontroli stanu zdrowia, a w przypadku wykrycia symptomów zakażenia wirusem zostaje poddany testowi PCR i skierowany na obowiązkową kwarantannę w miejscu wyznaczonym przez służby sanitarne do czasu uzyskania wyniku negatywnego lub ustąpienia wcześniej stwierdzonych objawów.

 

Kazachstan

Okazanie zaświadczenia pomoże uniknąć kwarantanny w Kazachstanie. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, osoby przybyłe do Kazachstanu z zagranicy drogą lotniczą, w tym obywatele Polski, zobowiązani się przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku na COVID-19 wykonane metodą PCR i wydane nie później niż 5 dni przed datą przekroczenia granicy.

 

Katar

Od 16 marca 2020 r. do wjazdu na terytorium Kataru upoważnieni są wyłącznie obywatele Państwa Katar lub posiadacze tzw. permanent residence, czyli zezwolenia na pobyt stały. Osoby wjeżdżające na terytorium Kataru poddawane są testom w kierunku obecności COVID-19 oraz obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Koszty kwarantanny ponoszą osoby podróżujące.

 

Tunezja

Aktualnie obywatele RP mogą wjechać na terytorium Tunezji pod warunkiem okazania na granicy zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa. Test powinien być wykonany nie później niż 72 godziny przed wyjazdem i nie później niż na 120 godzin przed wjazdem do Tunezji. Podróżni są zobowiązani do odbycia siedmiodniowej kwarantanny we wskazanym hotelu (po tym czasie wykonuje się kolejny test). Osoby przyjeżdżające jako goście, w celach wizyty prywatnej, kwarantannę mogą odbywać w domu/mieszkaniu prywatnym. W dniu 10 sierpnia br. Ministerstwo Zdrowia Tunezji, wspólnie z Ministerstwem Turystyki i Rzemiosła Artystycznego, poinformowało o zniesieniu wymogu wykonania testów PCR jedynie wobec osób, które podróżują do Tunezji w zorganizowanych grupach wysyłanych przez biura podróży.

 

Japonia

Japonia wprowadziła całkowity zakaz wjazdu na terytorium swojego kraju cudzoziemców, którzy nie posiadają wizy. Z wnioskiem o wizę można wystąpić do Ambasady Japonii w Warszawie. Wyjątek stanowią osoby, które są współmałżonkami obywateli Japonii oraz rezydenci  Japonii. Każda osoba wjeżdżająca do Japonii poddawana jest testowi na obecność wirusa Sars-CoV-2. Jeśli wynik testu jest negatywny, wówczas przyjezdny udaje się do swojego miejsca zamieszkania, gdzie odbywa obowiązkową 14-dniową kwarantannę.

 


 

Jak uzyskać zaświadczenie lekarskie w ramach testu na COVID-19?
W e-Sklepie Diagnostyki dostępne są specjalne pakiety badań na SARS-CoV-2 metodą RT-PCR, dostosowane do kraju i języka tłumaczenia wyniku testu. Szczegóły i aktualną ofertę badań można znaleźć na stronie: https://diag.pl/sklep/kategoria/badania-sars-cov-2-z-wynikiem-w-jezyku-w-obcym-i-zaswiadczeniem-lekarskim/

 


 

*Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację obowiązujące zasady mogą ulegać zmianom. Przywołane przykłady dotyczą okresu z lipca/sierpnia 2020; sytuacja w momencie wydania magazynu „Diagnostyka ZDROWIA” (nr 12) może być zupełnie inna. Aktualne informacje o ograniczeniach wprowadzanych przez poszczególne kraje można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych